Web camera

Systemet består av et kamera, en PC og en kommunikasjonsbærer for å overføre bildet til en server. Kamera tar høyoppløselige bilder, og overfører disse direkte til PC-en. PC-en er konfigurert til øyeblikkelig å laste opp bildet til en server. Serveren distribuerer videre bildet til en informasjonsskjerm og eventuelt andre mål etter kundens ønsker. Systemet er fleksibelt og støtter både opplastning av bilder til nettsider og enheter som er tilkoblet en TV.

Som kommunikasjonsbærer mellom PC-KLIENT og SERVER kan man benytte forskjellig metoder. Systemet baserer seg på å benytte internett tilkobling og Secure File Transfer Protocol, SFTP. Ut ifra hvor kamera blir plassert, vurderes det om man kan bruke en eksisterende internettlinje eller sette opp et modem som benytter GSM eller ICE mobilt bredbånd.