Sensorer

Kamerasystemet kan utvides til å inkludere sensordata. Data legges inn i bildet og kan vise blant annet temeratur, vind, fuktighet, vannhøyde og snødybde.