Produkter og tjenester

´System for høyoppløselige sanntidsbilder (oppdateres så ofte kunden vil).
´Sikker lagring av bilder
´Behandling av bilder
´Presentasjon av bilder
´Plassering av kamera
´Drift av kamera

Utvidet mulighet for integrering av sensorer (eks. værdata)